IAREP Country Representative for Ukraine PDF Print E-mail

Liudmila M. KARAMUSHKA

Academy of Pedagogical Sciences of the Ukraine, Institute of Psychology

Email

To my mind, my key responsibility as an IAREP country representative (CR) in Ukraine is promotion of economic psychology in Ukraine which is a new and actual field of psychology in my country. It will include encouragement of participation of Ukrainian psychologists in the following activities: setting contacts with foreign colleagues; participation in international research projects; presentation of the research findings at IAREP congresses as well as organisation of IAREP events in Ukraine.

I think that engagement of Ukrainian psychologists in IAREP international activities will benefit both IAREP and Ukrainian economic psychology.

На мою думку, мій головний обов язок як офіційного представника Міжнародної Асоціації Досліджень з Економічної Психології (IAREP) в Україні є сприяння розвитку економічної психології, яка є новим та актуальним напрямком психології в моїй країні. Це буде включати в себе заохочення участі українських психологів в таких видах діяльності: встановлення контактів із закордонними колегами; участь в міжнародних наукових проектах презентування результатів своїх наукових досліджень на конгресах IAREP, а також організація заходів, що проводяться під егідою IAREP в Україні.

Я вважаю, що залучення українських психологів до міжнародної діяльності IAREP принесе користь як самій IAREP, так і українській економічній психології.